TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.

 

Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

 

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 22/06/2018 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirlenen son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. E-imzalı başvurular için “Elektronik Başvuru Çıktısı”nın ve başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olan dosyaların ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

Yayınlandığı Kategori Bilim ve Teknoloji Haberleri

Sussex Üniversitesi'ndeki bir fizikçi ekibi, terahertz (THz) radyasyonu, bagaj içeriğinin veya kıyafetlerde saklı nesnelerin ortaya çıkardığı, güvenli ve verimli bir 'boya' yaratmak için bilimi geliştiriyor.

THz radyasyonu, güvenlik tarayıcılarında zararlı X-ışınları ve ultraviyole ışığın yerini alabilir. Sudan geçemez, bu nedenle canlı dokuya karşı bir sağlık riski oluşturmaz, ancak bir X-rayına benzer iç görüntüler vermek için kumaşlara, plastiklere ve ahşaba nüfuz edebilir.

Elektromanyetik spektrumda mikrodalgalar ve kızılötesi arasında yalan söylemek, diğer tüm radyasyonlarda olduğu gibi, ışık hızında hareket eder - ancak X-ışınları ve ultraviyole göre daha düşük bir frekansa sahiptir.

Her ne kadar onun varlığı on yıllardır bilinmesine rağmen, onu kullanacak ve anlamlı bir kapasitede kullanacak olan teknoloji halihazırda mevcut değildir.

Ancak, Sussex Üniversitesi'ndeki Acil Fotonik Laboratuvarı'ndaki bir ekip, herhangi bir boyuttaki nesnelerin yüzeylerinin potansiyel olarak parlak  yayıcılarına nasıl yapılabileceğini gösteren basit bir gösteri ortaya koydu .

Metaller (çok iyi iletkenler) ve cam (iletkenliği olmayan) arasında iletkenliği olan malzemeler olan ince yarıiletkenler, hileyi yapmak için pahalı malzemelere "boyanabilir" parlak yayıcılardır.

Fizikçiler X-ray güvenlik tarayıcılarına güvenli bir alternatif sunuyor
Vücut terahertz tarafından tarandı (Bu görüntü veya dosya, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı çalışanı tarafından alınmış veya bu kişinin resmi görevlerinin bir parçası olarak yapılmış bir eserdir.)

Nano Energy'de yayınlanan bir makalenin başyazarı olan doktora araştırma öğrencisi Luke Peters şöyle diyor: “Asıl amacımız terahertz'u duvarlar veya kağıt parçaları gibi yaygın nesnelerden yaymaktır.

"Basit bir şekilde herhangi bir yüzeye yerleştirilebilen ultra ince elektronik yarıiletkenleri aydınlatarak önemli miktarlarda terahertz yaratmak mümkün olduğunu keşfettik."

Pratik açıdan, bu, havalimanlarındaki elektromanyetik tarayıcılardan geçen gezginler yerine, sadece bir yolda ya da terahertz yayan malzemelerle kaplanmış duvarların dışında yürüyebiliyor demektir.

Bu keşif, boya katmanlarının altını aydınlatarak sanattaki sahtekarlığı saptamaktan, terahertz yayan mürekkebi birleştirerek para birimindeki sahteciliğin önlenmesine kadar pek çok başka uygulamanın geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Fizikçiler X-ray güvenlik tarayıcılarına güvenli bir alternatif sunuyor
Marco Peccianti ve Luke Peters lazerlerin yardımıyla terahertz koşuyor. Kredi: Sussex Üniversitesi

Tıp dünyasında da potansiyel kullanım alanları vardır. Terahertz diş hekimliğinde diş boşluklarını tanımlamak ve normal vücut dokusundan daha fazla su içeriğine sahip olan ve bu nedenle de  altında görülebilen belirli tümörleri saptamada cerrahlara yardımcı olmak için önerilmiştir .

Emergent Photonics Laboratuvarı'nda takım lideri Profesör Marco Peccianti şunları söyledi: “Luke'un gazetesi saygın bir dergide yayınlanmakta, bu bizim takımımız için heyecan verici bir zamandır.

“Terahertz'un gençliğinde hala çok fazla bir görüş birliği var. İlk terahertz imgesi sadece 1993'te yaratıldı ve yoğun terahertz dediğimiz şey hala ışık kaynaklarından elde edilenlere kıyasla çok küçük bir miktardır. Büyük yüzeylerde zorluk yaratıyor. Sussex'te bu işi daha ucuz, etkili ve pratik hale getirmeyi amaçlıyoruz. ”

 Daha fazla keşfet Kablosuz iletişimin geleceği terahertz

Daha fazla bilgi: L. Peters ve ark. Yüksek enerji terahertz yüzey optik rektifiye, Nano Enerji (2018). DOI: 10.1016 / j.nanoen.2018.01.027 Read more at: https://phys.org/news/2018-04-physicists-explore-safe-alternative-x-ray.html#jCp

Yayınlandığı Kategori Bilim ve Teknoloji Haberleri

Bilim ve Teknik Dergisi İndir – 42 Yıllık DVD

Bilim ve teknik adına birçok bilgiyi içerisinde barındıran bu dergide pek çok yeni bilgi edinecek ve çeşitli konulardan bilgi edinmek için dergiden faydalanabileceksiniz. Gençler ve küçükler için oldukça kullanışlı ve bilgi dolu olan bu dergi sayesinde ödevlerinizde ve çeşitli projelerinizde yardım elde edebilecek ve konu anlatımlarından yararlanarak kendinizi geliştireceksiniz. Dergide bulunan alfabetik sıralama sayesinde istediğiniz bilgilere kolayca erişebilecek ve dergilerinizi bilgisayarınızda biriktirerek kendi arşivinizi oluşturacaksınız.

Tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=3tVN1A_OviI

indir

alıntıdır.

https://www.indir.vip/bilim-ve-teknik-dergisi-indir.html#

Yayınlandığı Kategori Bilim ve Teknoloji Haberleri

Araştırmacılar, öğretmenler için yarışma başvuru yayınlandı.

Yayınlandığı Kategori Bilim ve Teknoloji Haberleri