Cumartesi, 10 Mart 2018 09:46

Efendiyle tebâsı arasına girilmez

SİYASETLE UĞRAŞMA, CUMHURBAŞKANINI EHİL DEĞİLSEN ELEŞTİRME, ZİHNİNİ DAĞITMA İŞİNE KONSANTRE OL:

Abdulkadir Geylani Fütuhat'ın 92. babında şöyle buyuruyor: Bizim yaranımız dan bazıları seyahatleri
esnasında bazı abdallarla karşılaşıyorlarmış. Karşılaştıkları bu şahıslar bulundukları yerin fısk-ı fücura
ait ahvalini bir bir anlatıyorlarmış ihvanımıza. Bununla da kalmayıp başlarında bulunan hükümdarın
yönetimdeki kusurlarını anlatmışlar. Bunun üzerine ihvanımızdan velî olan birisi kızarak şöyle demiş:
"Efendiyle tebâsı arasına girilmez. Sen kim oluyorsun ki, haddine olmayan meselede ahkam
kesiyorsun. Eğer bir meşguliyet istiyorsan o da Allah'a taât ve ibadettir. Nazarını Allah'tan başkasına
çevirme."

Kaynak: İsmail Ankaravî Dede
Minhacü'l Fukara adlı eserden
Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri)
ve Yüz Mertebe

Yayınlandığı Kategori Büyüklerden