Cüneyt Hocam

Cüneyt Hocam

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.

 

Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

 

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 22/06/2018 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirlenen son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. E-imzalı başvurular için “Elektronik Başvuru Çıktısı”nın ve başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olan dosyaların ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

Sussex Üniversitesi'ndeki bir fizikçi ekibi, terahertz (THz) radyasyonu, bagaj içeriğinin veya kıyafetlerde saklı nesnelerin ortaya çıkardığı, güvenli ve verimli bir 'boya' yaratmak için bilimi geliştiriyor.

THz radyasyonu, güvenlik tarayıcılarında zararlı X-ışınları ve ultraviyole ışığın yerini alabilir. Sudan geçemez, bu nedenle canlı dokuya karşı bir sağlık riski oluşturmaz, ancak bir X-rayına benzer iç görüntüler vermek için kumaşlara, plastiklere ve ahşaba nüfuz edebilir.

Elektromanyetik spektrumda mikrodalgalar ve kızılötesi arasında yalan söylemek, diğer tüm radyasyonlarda olduğu gibi, ışık hızında hareket eder - ancak X-ışınları ve ultraviyole göre daha düşük bir frekansa sahiptir.

Her ne kadar onun varlığı on yıllardır bilinmesine rağmen, onu kullanacak ve anlamlı bir kapasitede kullanacak olan teknoloji halihazırda mevcut değildir.

Ancak, Sussex Üniversitesi'ndeki Acil Fotonik Laboratuvarı'ndaki bir ekip, herhangi bir boyuttaki nesnelerin yüzeylerinin potansiyel olarak parlak  yayıcılarına nasıl yapılabileceğini gösteren basit bir gösteri ortaya koydu .

Metaller (çok iyi iletkenler) ve cam (iletkenliği olmayan) arasında iletkenliği olan malzemeler olan ince yarıiletkenler, hileyi yapmak için pahalı malzemelere "boyanabilir" parlak yayıcılardır.

Fizikçiler X-ray güvenlik tarayıcılarına güvenli bir alternatif sunuyor
Vücut terahertz tarafından tarandı (Bu görüntü veya dosya, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı çalışanı tarafından alınmış veya bu kişinin resmi görevlerinin bir parçası olarak yapılmış bir eserdir.)

Nano Energy'de yayınlanan bir makalenin başyazarı olan doktora araştırma öğrencisi Luke Peters şöyle diyor: “Asıl amacımız terahertz'u duvarlar veya kağıt parçaları gibi yaygın nesnelerden yaymaktır.

"Basit bir şekilde herhangi bir yüzeye yerleştirilebilen ultra ince elektronik yarıiletkenleri aydınlatarak önemli miktarlarda terahertz yaratmak mümkün olduğunu keşfettik."

Pratik açıdan, bu, havalimanlarındaki elektromanyetik tarayıcılardan geçen gezginler yerine, sadece bir yolda ya da terahertz yayan malzemelerle kaplanmış duvarların dışında yürüyebiliyor demektir.

Bu keşif, boya katmanlarının altını aydınlatarak sanattaki sahtekarlığı saptamaktan, terahertz yayan mürekkebi birleştirerek para birimindeki sahteciliğin önlenmesine kadar pek çok başka uygulamanın geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Fizikçiler X-ray güvenlik tarayıcılarına güvenli bir alternatif sunuyor
Marco Peccianti ve Luke Peters lazerlerin yardımıyla terahertz koşuyor. Kredi: Sussex Üniversitesi

Tıp dünyasında da potansiyel kullanım alanları vardır. Terahertz diş hekimliğinde diş boşluklarını tanımlamak ve normal vücut dokusundan daha fazla su içeriğine sahip olan ve bu nedenle de  altında görülebilen belirli tümörleri saptamada cerrahlara yardımcı olmak için önerilmiştir .

Emergent Photonics Laboratuvarı'nda takım lideri Profesör Marco Peccianti şunları söyledi: “Luke'un gazetesi saygın bir dergide yayınlanmakta, bu bizim takımımız için heyecan verici bir zamandır.

“Terahertz'un gençliğinde hala çok fazla bir görüş birliği var. İlk terahertz imgesi sadece 1993'te yaratıldı ve yoğun terahertz dediğimiz şey hala ışık kaynaklarından elde edilenlere kıyasla çok küçük bir miktardır. Büyük yüzeylerde zorluk yaratıyor. Sussex'te bu işi daha ucuz, etkili ve pratik hale getirmeyi amaçlıyoruz. ”

 Daha fazla keşfet Kablosuz iletişimin geleceği terahertz

Daha fazla bilgi: L. Peters ve ark. Yüksek enerji terahertz yüzey optik rektifiye, Nano Enerji (2018). DOI: 10.1016 / j.nanoen.2018.01.027 Read more at: https://phys.org/news/2018-04-physicists-explore-safe-alternative-x-ray.html#jCp

Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 9,4 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. İstasyonun bugün taşıdığı zehirli atıklarla birlikte Dünya’ya düşebileceği belirtiliyor. Çin'den yapılan son açıklamada düşen uzay istasyonun gezegenimize bir hasar vermeyeceği iddia edildi.

 •  

  ÇİN'DEN AÇIKLAMA

  ÇİN'DEN AÇIKLAMA

  2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1 (Cennet Sarayı-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor. Çin'in 2011 yılında yörüngeye fırlattığı istasyonun bugün gezegenimize düşmesi bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada düşen uzay istasyonunun bir hasara yol açmasını beklemediklerini açıkladı.

 •  

  "Cennet Sarayı-1" adlı uzay istasyonunun, riskli bölgede bulunan Türkiye'de yerleşim yerine rastlaması halinde, can ve mal varlığına zarar verebileceği belirtiliyor.

 •  
  Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi. İşte halka korunmaları için yapılan 5 maddelik uyarı...
 •  
  1- Düşen parçaların binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardansa uzak durulması tavsiye edilir.

 •  
  2- Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir.

 •  
  3- Olası bir çarpma durumunda binaların içinde yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır.

 •  
  4- Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.

 •  
  5- Büyük ebattaki bazı parçaların sağlam kalması ve hidrazin maddesi içermesi mümkün. Genel olarak, düşen parçaları görenlerin bunlara dokunmaması, en 20 metre uzakta durması ve ilgili yetkililere haber vermesi tavsiye edilir.

 •  

  1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü. 

   

27 Mart 2018, Jennifer Chu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından

Bu hafta, MIT'de araştırmacılar da dahil olmak üzere uluslararası bir fizikçi ekibi, fiziğin en temel sorularını yanıtlamak için tasarlanan bir yeraltı deneyinden elde edilen ilk sonuçları rapor ediyor: Neden evrenimiz çoğunlukla maddeden oluşuyor?

Teoriye göre, Big Bang, eşit miktarda madde ve antimaddeden oluşmalıydı - ikincisi, esas olarak maddenin görüntüsünü yansıtan "antipartiküller" i, sadece protonların, elektronların, nötronların ve diğer parçacık muadillerininkilerin karşısındaki yükleri taşıyordu. Ve yine de, büyük ölçüde galaksilerden, yıldızlardan, gezegenlerden ve etrafımızda gördüğümüz her şeyden (ve çok az antimadde) oluşan, kesinlikle maddi bir evrende yaşıyoruz.

Fizikçiler, Big Bang'i izleyen ilk anlarda, bazı süreçlerin dengeyi maddeye göre hareket ettirmesi gerektiğini öne sürerler. Bu türden bir teorik süreç, neredeyse hiç kütleye sahip olmayan ve diğer maddelerle çok az etkileşime girmesine rağmen, evrene nüfuz ettiği düşünülen bir parçacık olan nötrinoyu içerir;

Nötrino'nun kendi antipartikülü olması ihtimali vardır, bu da kendisinin bir madde ve antimadde versiyonu arasında dönüşme yeteneğine sahip olabileceği anlamına gelir. Eğer durum buysa, fizikçiler bunun, evrenin dengesizliğini açıklayabileceğine inanırlar, çünkü Big Bang'den hemen sonra üretilen ağır nötrinolar, asimetrik olarak çürüyecekti, kendiliğinden antimadde değil, daha çok madde üretecekti.

Nötrino'nun kendi antipartikülü olduğunu teyit etmenin bir yolu, "  " olarak bilinen aşırı derecede nadir bir prosesi saptamaktır , burada tellurum veya ksenon gibi stabil bir izotop, elektronlar ve doğal olarak bozulduğu gibi, antineutrinos. Eğer nötrino aslında kendi antipartikülü ise, o zaman fiziğin kurallarına göre antineutrinos birbirini iptal etmeli ve bu çürüme süreci "nötrrenolüs" olmalıdır. Bu işlemin herhangi bir ölçüsü, sadece izotoptan kaçan elektronları kaydetmelidir.

Nadir Olaylar için Kriyojenik Yeraltı Gözlemevi için CUORE olarak bilinen yeraltı deneyi, 988  olan tellür dioksidin doğal çürümesinden nötrinolüssüz bir çift beta bozunumu tespit etmek için tasarlanmıştır . Bu hafta Fiziksel Gözden Geçirme Mektupları'nda yayınlanan bir makalede , MIT'deki fizikçiler de dahil olmak üzere araştırmacılar CUORE (“kalp” için İtalyanca) tarafından toplanan ilk iki ayda raporlar. Ve henüz söylem sürecini henüz tespit etmemiş olsalar da, böyle bir sürecin, eğer varsa, o zamana kadar alması gereken zamanın en katı sınırlarını belirleyebildiler. Elde ettikleri sonuçlara göre, tek bir atom tellürumun, en fazla 10 septilyonda (1 ve 25 sıfır) bir yıl sonra nötrinolüs bir çift beta bozunması gerektiğini tahmin ederler.

 

Araştırmacılar, denemenin 988 kristali içindeki muazzam sayıda atomu hesaba katarak, önümüzdeki beş yıl içinde, bu sürece giren en az beş atomu tespit edebilmeleri gerektiğini, eğer varsa, nötrino'nun kendine ait olduğunu gösteren kesin bir kanıt sağladığını tahmin ederler. antiparçacık.

Analize liderlik eden MIT'deki Fizik Profesörü Jerrold R. Zacharias CUORE üyesi Lindley Winslow, “Gözlemlenirse çok nadir bir süreçtir. "Burada büyük heyecan, 998 kristalin birlikte çalışabilmesiydi ve şimdi bir şeyler denemek ve görmek için bir yoldayız."

CUORE işbirliği, başta İtalya ve ABD olmak üzere toplam 150 bilim insanını kapsamaktadır. Bunlar arasında Winslow ve küçük bir postdokes ekibi ve MIT'den mezun öğrenciler de bulunmaktadır.

Bilim adamları, nötrino dağ deneyinden ilk sonuçları bildirdiler
Kriyostat üzerinde çalışan araştırmacılar. Kredi: CUORE İşbirliği

Evrendeki en soğuk küp

CUORE deneyi, evrenin kaynaklarından gelen sürekli radyasyon bombardımanı gibi dışsal uyaranlardan korunmak için, merkezi İtalya'da bir dağın derinliklerinde gömülü olan yeraltında yerleşiktir.

Deneyin kalbi 19 kuleden oluşan ve her biri toplamda 988 kristali olan ve toplamda 742 kilogram veya 1,600 lira olan küp küp şeklinde kristaller içeren 19 kuleden oluşan bir detektördür. Bilim adamları, bu kristal miktarının, belirli bir tellür izotopunun yaklaşık 100 septilyon atomunu içerdiğini tahmin ediyorlar. Elektronik ve sıcaklık sensörleri çürüklerinin izlerini izlemek için her kristale bağlanır.

Dedektörün tamamı, ultra millik bir buzdolabında bulunur ve yaklaşık 6 millikelvin veya -459.6 Fahrenheit derecesinde sabit bir sıcaklık sağlayan bir otomat makinesinin büyüklüğünde bulunur. İşbirliği içindeki araştırmacılar daha önce bu buzdolabının evrendeki en soğuk metreküp olduğunu hesapladılar.

Tek bir tellür atomunun bozunmasıyla oluşan sıcaklıktaki dakika değişikliklerini tespit etmek için deney aşırı derecede soğuk tutulmalıdır. Normal bir çift beta bozunma işleminde, bir tellür atomu iki elektronun yanı sıra ısı formunda belirli bir enerjiye sahip iki antineutrinos verir. Nötrinolüssüz bir çift beta bozunması durumunda, iki antineutrinos birbirini iptal etmeli ve sadece iki elektron tarafından salınan enerji üretilmelidir. Fizikçiler daha önce bu enerjinin 2.5 megaelektron volt (Mev) civarında olması gerektiğini hesaplamışlardır.

CUORE'un çalışmasının ilk iki ayında, bilim adamları aslında, 988 tellür kristalinin sıcaklığını alarak, 2.5 Mev işaretinin etrafında enerjide minik bir artışa neden oldular.

Winslow, "CUORE devasa bir termometre gibidir" diyor. "Bir kristal üzerinde ısı birikimi gördüğünüzde, dijital hale getirebileceğiniz bir nabız göreceksiniz. Ardından bu darbelere bakın ve nabzın yüksekliği ve genişliği orada ne kadar enerji olduğunu gösterir. yakınlaştırma ve 2,5 mevsimde kaç olay olduğunu saydık ve temelde hiçbir şey görmedik. Bu muhtemelen iyi çünkü verilerden ilk iki ayda hiçbir şey görmeyi beklemiyorduk. "

Kalp devam edecek

Sonuçlar, CUORE'un şimdiye kadar çalıştırdığı kısa pencerede, detektördeki 1000 septilyon tellür atomunun bir tanesinin, nötrenolüssüz bir çift beta bozunmasına maruz kalmayacağını göstermektedir. İstatistiksel olarak, bu, bir nötrino aslında kendi antipartikülü ise, tek bir atomun bu sürece girmesi için en az 10 septilyon yıl veya yıl alacağı anlamına gelir.

Winslow, “Tellurium dioksit için, bu sürecin bugüne kadar elde ettiğimiz en iyi zaman sınırı” diyor.

CUORE önümüzdeki beş yıl boyunca kristalleri izlemeye devam edecek ve araştırmacılar şimdi deneyi, daha fazla sayıda atom içinde aynı süreci arayacak olan dedektör olan CUPID adını verdikleri yeni nesli tasarlıyorlar. Winslow, CUPID'in ötesinde, bilim adamlarının kesin bir sonuç çıkarabilmesinden önce, mümkün olan daha büyük bir iterasyon olduğunu söylüyor.

Winslow, “Eğer 10 ila 15 yıl içinde bunu görmezsek, doğa bir şeyi gerçekten garip bir şekilde seçmedikçe, nötrino büyük ihtimalle kendi antipartikülü değildir” diyor. “Parçacık fiziği size nötrino'nun hala kendi antipartikülü olması için çok daha fazla serseri odası olmadığını ve sizin görmediğinizi söylüyor. Saklanacak pek çok yer yok.”

 Daha fazla keşfet CUORE deney, nötrino özelliklerini kısıtlar

Daha fazla bilgi: C. Alduino ve ark. CUORE'dan İlk Sonuçlar: Te130'un 0νββ Çürüme Yoluyla Lepton Numarası İhlali İçin Bir Arama, Fiziksel Gözden Geçirme Mektupları (2018). DOI: 10.1103 / PhysRevLett.120.132501 Read more at: https://phys.org/news/2018-03-scientists-results-neutrino-mountain.html#jCp

Bu görüntü, evrenin, Big Bang doğumundan (solda) bugüne (sağda), yaklaşık 14 milyar yıllık bir zaman diliminden evrimini gösterir. Dünyanın en yüksek enerji çarpışmalarını üreten CERN'in İsviçre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Rutgers'in fizik profesörlerini Scott Thomas ve Sunil Somalwar'ı Big Bang'den sonra saniyenin ilk trilyonuna geri götüren bir zaman makinesi olarak hareket ediyor.  NASA / WMAP Bilim Ekibi

Read more at: https://phys.org/news/2018-03-physicists-crossroads-universe.html#jCp

Rutgers Üniversitesi-New Brunswick'teki ve diğer yerlerdeki bilim adamları 50 yıllık arayışlarında fizikteki Standart Modelin ötesine geçmek için bir kavşaktalar.

Rutgers Bugün, evrenin gizemlerini tartışmak için Profesörler Sunil Somalwar ve Scott Thomas'a Fizik ve Astronomi Bölümünde Sanat ve Bilim Okulu'nda sordu. Somalwar araştırma deneysel temel parçacık fizik veya odaklanır  parçalayarak içerir,  , örneğin İsviçre CERN'deki olarak, büyük bir tanecik hızlandırıcı birlikte. Thomas'ın araştırması, teorik parçacık fiziğine odaklanmaktadır.

Deneyler üzerinde işbirliği yapan ikili ve Yuri Gershtein dahil diğer Rutgers fizikçileri, tüm maddenin yapısından sorumlu olan atomik bir parçacık olan ve Standart Model'in önemli bir bileşeni olan Higgs bozonunun tarihi 2012 keşfine katkıda bulunmuştur.

Rutgers Bugün: Standart Model Nedir?

Thomas: 50 yıl önce başlayan bir teori. “Herşeyin en fevkalade başarılı teorisi” olarak adlandırılmalı çünkü bu bir insan zekasının zaferi. Teorik bir yapıda ve büyük niceliksel detayda, laboratuarda yapılan her bir deneyi açıklar. Ve şu ana kadar hiçbir deney bu teori ile çatışmaz. Deneysel olarak Standart Modelin kaplaması Higgs bozonunun keşfiydi. Hepsi bir arada bulunan çok sayıda farklı partikülün varlığını ve etkileşimini öngördü. Sorun şu ki, teorisyenler olarak, kendi başarımızın kurbanlarıyız. Standart Model o kadar başarılı ki, teori hala sahip olduğumuz bazı soruların cevaplarını göstermez. Higgs boson birçok soruya cevap verdi, ama biz ' ipuçlarını bu teorik yapıdan, geriye kalan soruların nasıl cevaplanabileceğini doğrudan anlayabilmemiz için, bu 50 yıllık görevde bir yol ayrımındayız. Deneylerden bazı ipuçlarına ihtiyacımız var ve umarız, umuyoruz ki, Standart Model'in altında yatan bir sonraki teorik yapıyı bize anlatmak için ipuçları yeterli olacaktır. 

Rutgers Bugün: Hangi sorular var?

Somalwar: Standart Model, madde ve antimaddenin neredeyse eşit olması gerektiğini söylüyor. Fakat Big Bang'den 13.8 milyar yıl önce, konu 10 milyarda bir parçaya ulaştı ve antimadde neredeyse sıfıra düştü. Tüm antimadde olanlara büyük bir gizem geldi. Ve neden nötrinolar (ayrıca atom altı parçacıklar) çok hafif? Higgs bozonu parçacığı kendi başına mı yoksa Higgs hayvanat bahçesi mi var? Higgs bozonunun muhtemelen tek başına olmaması için iyi sebepler var. Resme daha çok olmalı.

 

Rutgers Today: Neye odaklanıyorsunuz?

Somalwar: Büyük Patlama'dan sonra bir pikosaniye dönüşmüş ağır parçacıkların kanıtlarını arıyorum. Bu parçacıklar artık yok çünkü onlar dejenere. Çok kararsızlar. Nötrinoların neden bu kadar hafif olduklarını ve niçin tüm antimaddelerin niçin kaybolduğunu açıklayabiliyorlardı, ancak her şey ortadan kalkmadı. Yaptığımız şey sınır bilimi olarak adlandırılır - bu fiziğin ön safındadır: en küçük mesafeler ve en yüksek enerjiler. Sınırı geçtikten sonra, bölgenin çoğunu işgal edip arama yapmaya başlıyorsunuz. Ama bir noktada, şeyler söndürülüyor ve yeni bir cepheye ihtiyacınız var. Buraya yeni gelmeye başladık. Yeterli madencilik alanımız yok ve orada uzanmış birkaç mücevherimiz var ve önümüzdeki sene ya da iki yıl içinde daha fazla geleceğiz. Yani, şu anda çok heyecan verici bir zaman çünkü altın acele ettiğimiz gibi.

Thomas: Ben en az bir parçacık - Higgs bozonu içermesi gereken Standart Model teorisinin Higgs sektörünün altında yatan fiziği anlamaya çalışıyorum. Bu sektör çok önemlidir, çünkü atomların büyüklüğünü ve temel parçacıkların kütlesini belirler. Higgs sektörünün altında yatan  ,  daha temel bir ölçekte anlamak için bir yoldur . Higgs parçacıklarının başka türleri var mı? Etkileşimleri nelerdir ve özellikleri nelerdir? Bu bize ipuçlarını vermeye başlayacaktı ve sonra belki de Standart Modelin altında yatan şeyin teorisini yeniden kurabilirdik. Asıl motivasyon, evrenin en temel düzeyde çalıştığı yolu anlamaktır. Hepimizi bu kadar zorluyor.

 Daha fazla keşfet ATLAS Higgs boson çürümesinin fermiyonlara girdiğiniRead more at: https://phys.org/news/2018-03-physicists-crossroads-universe.html#jCp

Piller en rahatsız edici zamanlarda ölüyor. Cep telefonları önemli konuşmalar sırasında karanlıktır çünkü bir pil şarj edilmemiştir. Ya da otomotiv endüstrisi yeni bir akülü araç için heyecanla hareket ediyor, ama sık sık yeniden şarj edilmeye ihtiyacı var. Ya da dize düzelticinizin bataryasının ölmesi nedeniyle bahçe işleri ertelenir.

Dallas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar,  önemli ölçüde uzatabilecek yüksek güçlü, çevre açısından güvenli bir lityum-sülfür ikamesini geliştirdiler . Onların çalışmaları Nature Nanotechnology dergisinde yayınlandı .

"Ortak lityum iyon piller sadece belirli bir kapasiteye sahiptir," diyor Dr. Kyeongjae "KJ" Cho, malzeme bilimi ve mühendisliği profesörü. "Çoğu insan telefonlarını daha uzun süre kullanmak istiyor."

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, lityum iyon pillerin raf ömrüne aşinadır. Bazen bir ücret kabaca bir gün sürebilir. Cho, bu ücretin bir hafta veya daha fazla sürdüğü takdirde çoğu kişinin daha uygun olacağını kabul edeceğini söyledi.

Cho, araştırma uzmanı Dr. Jeongwoon Hwang ile birlikte, her ikisi de Erik Jonsson Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Okulu, lityum-iyon akülerden evrimleşmek için uzun zamandır kabul edilen lityum-sülfür pillerini geliştirmek için diğer bölgesel bilimcilerle çalıştı.

Lityum-Kükürt Çözümü Olabilir

Lityum-sülfür pilleri, lityum iyon pillere göre önemli avantajlara sahiptir. Cho'ya göre, daha az tartmak, daha az tartmak, lityum iyon pillerin enerjisinin neredeyse iki katı depolamak ve çevre için daha ucuzdurlar.

Cho, “Bir lityum-kükürt bataryası, araştırma topluluğunun çoğunun yeni nesil batarya olduğunu düşünüyor” dedi. "Bu,  yaklaşık üç ila beş kat daha yüksek bir kapasiteye sahip , yani üç saat süren bir telefona alışırsanız, bir  dokuz ila 15 saat boyunca kullanabilirsiniz ."

Fakat lityum-sülfür piller problemsiz değildir. Sülfür zayıf bir elektrik iletkendir ve sadece birkaç şarj ve yeniden doldurma döngüsü boyunca kararsız hale gelebilir. Elektrotların parçalanması, lityum-sülfür pillerinin ana akım olmadığı başka bir nedendir.

Bilim adamları lityum-sülfür pillerinin lityum metalini bir elektrot ve diğer yandan kükürt üzerine koyarak geliştirmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte,  genellikle çok kararsız ve sülfür çok yalıtıcıdır. Bilim adamları, bir elektrotta daha fazla iletkenlik oluşturan bir kükürt-karbon nanotüp maddesi üreten bir teknoloji ve diğeri için stabilite yaratmak için bir nanomalzemel kaplama keşfettiler.

Cho ve diğer araştırmacılar, genellikle çeliği güçlendirmek ve sertleştirmek için kullanılan metalik bir element olan molibdenin, iki atom kükürtle bir araya getirildiğinde kaplamanın kalınlığını ayarlayan bir malzeme oluşturduğunu, bir örümcek ağacının ipeğinden daha ince bir kaplama oluşturduğunu keşfetti. Daha iyi bir güç yoğunluğu ve lityum-sülfür pillerinin ticari olarak daha uygun hale getirilmesini sağlayarak, stabiliteyi arttırdı ve kükürdün zayıf iletkenliği için telafi edildi.

Cho, “Herkesin uzun zamandır aradığı şey buydu” dedi. "Bu atılım. Yan reaksiyonları bastırmaya çalışıyoruz. Bu bir koruma teknolojisi."

Bilim adamları, bu bulguların pillere bakma şeklimizi değiştirebileceğini ve  ömrünü yaşayabileceğini söylüyor .

Cho, "Bunu bir sonraki adıma taşıyoruz ve malzemeyi tamamen dengeleyip gerçek, pratik ticari teknolojiye getireceğiz." Dedi.

 Daha fazla keşfet: Organik / inorganik sülfür güvenli şarj edilebilir lityum piller için anahtar olabilir

Daha fazla bilgi: Eunho Cha ve diğ. Yüksek performanslı Li-S akülerde, Doğa Nanoteknolojisinde (2018) , lityum metal anotlar için etkili bir koruyucu tabaka olarak 2D MoS2 . DOI: 10.1038 / s41565-018-0061-yRead more at: https://phys.org/news/2018-03-batteries.html#jCp

   

 

14 Mart'ta 76 yaşında Cambridge'deki evinde hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için İzmir'in Karaburun ilçesinde lokma döküldü

25 Mart 2018 08:00

İzmir'de Stephen Hawking için lokma döküldü

 

 

14 Mart'ta 76 yaşında Cambridge'deki evinde hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için İzmir'in Karaburun ilçesinde lokma döküldü.

 

Karaburun ilçesinde görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen tarafından dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Hawking için Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

 

Vatandaşlara Hawking'in yaptığı bilimsel çalışmalar anlatıldı. Bilen, yaptığı açıklamada, Hawking'in bilim dünyası ve insanlık için önemli çalışmalara imza attığını anlatarak, "Ben fizik tedavi uzmanıyım, mesleki olarak yakınlığımız var. Böyle bir insanın hayatını kaybetmesiyle dünyanın bir ışığı söndü, geriye kitapları kaldı. Onu anmak için vatandaşların da bu insanın yaptığı çalışmaları bilmesi amacıyla lokma döktürdüm." dedi.

 

Bilen, lokma dökümü sırasında vatandaşlara Hawking'in bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verdiklerini aktararak, etkinliğe olan ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

 

Anadolu Ajansı

Cumartesi, 24 Mart 2018 09:44

Tasarımcılar için bedava vektöreller

Tasarımcılar için bedava binlerce vektörel

http://all-free-download.com/free-vector

http://freepik.com

http://vektorelcizim.net/

https://www.vectorstock.com

https://tr.vector.me

https://www.vecteezy.com

Fen edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olamayacakları açıklandıktan sonra, pek çok  fizik bölümü öğrencisiz kaldı ve sonucu:

Times Higher Education (THE) Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu  fiziksel bilimlerde dünyanın en iyilerini sıraladı. 500 yükseköğretim kurumunun yer aldığı 2018 listesinde Türkiye’den en iyi dereceyi 301-400 sıra bandı ile Atılım ve Koç üniversiteleri elde etti. Bilkent ve Boğaziçi de 401-500 sıra bandında temsil edildi. Dünyanın en iyisi ise Harvard ve Stanford’un önünde Princeton oldu.
THE, Genel üniversite sıralamalarının yanı sıra, alanlara göre de en iyileri belirliyor. Yükseköğretim kurumları bu sıralamalarda öğretim kalitesi, araştırma etkisi, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Buna göre dünyanın fiziksel alanlarda en iyisi Princeton olurken, onu Harvard ve Stanford takip etti. Türkiye’den Atılım ve Koç ilk 400, Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri ise ilk 500’de yer aldı. THE fiziksel bilim alanlarında; matematik, istatistik, fizik, astronomi, kimya, jeoloji, çevre, yer ve sualtı bilimlerini dikkate aldı.
İLK 5
KURUM ÜLKE
1- Princeton Üniversitesi ABD
2- Harvard Üniversitesi ABD
3- Stanford Üniversitesi ABD
4- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ABD
5- Cambridge Üniversitesi İngiltere

SIRALAMADA TÜRKİYE
Atılım Üniversitesi 301-400
Koç Üniversitesi 301-400
Boğaziçi Üniversitesi 401-500
Bilkent Üniversitesi 401-500

 

kaynak:www.serkangozder.com

Pazartesi, 19 Mart 2018 20:16

Cpanelde SSL oluşturma

Cpanelde SSL/TLS tıklayın.

"VArsa" eski özel anahtarınızı silin.

Yeni Bir Özel Anahtar Oluşturun

SSL yöneticisine dönün

Sertifika İmza İstekleri (CSR) ni doldurup onaylayın

installer i tıklayın

SSL yöneticisine dönün

Bir SSL Web Sitesi Yükle tıklayın

 

Page 1 of 75