Çarşamba, 16 Kasım 2011 23:56

12. Gezegen

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

"ABD'li uzay bilimciler, yerkürenin yaklaşık 150 ışık yılı uzaklığında iki yeni geze­gen keşfettiklerini açıkladılar. San Francisco Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, keşfedilen gezegenlerin, Gü­neş'e benzer iki yıldızın çevresindeki bir yörüngede Jüpiter büyüklüğünde oldukları belir­tildi.

Geoffrey Marcy ve Paul Butler'ın ekiplerinin keşfettiği 2 gezegenle birlikte, 1995 yı­lından bu yana, Güneş Siste­mi'nde keşfedilen gezegen sa­yısı 12'ye yükseldi. Bu geze­genlerin 9'u Marcy ile Butler tarafından bulundu. Bugüne kadar tespit edildiği açıklanan diğer gezegenler gibi, son iki gezegen de fizikî olarak görül­medi. Hawai'deki Mauna Kea'da yerleşik iki keck teles-kobu ile 430 kadar yıldız göz­lemlenirken, sözkonusu iki gezegenin varlığı, etrafında dolaştıkları yıldızlar üzerinde­ki tesirleri sayesinde keşfedil­di. Bu arada, Nature dergisinde yer alan bir uzay çalışması, birbirine yakın yörüngede olan, Boğa takım yıldızlarına yaklaşık iki yıl­dızın çevresinde, bir gezegen sisteminin oluş­tuğunu ortaya çıkardı. Meksikalı Luis Rodri-guez başkanlığındaki milletlerarası bir ekip tarafından yapılan araştırmaya öre, bu tür yıldız çiftlerinin çevresinde, düşünüldüğünden daha sık bir şekilde gezegenler oluşuyor ve gü­neş Sistemi'nde daha fazla gezegen bulunduğunu doğruluyor. Güneş'in aksine, gezegenlerin çoğunun, yalnız başına değil, İki, hatta üçlü gruplar halinde bulunduğu bildirili­yor. "

 

 

Bu haberi gözden geçirdikten sonra geriye dönüp bir de 1928'lerde yazlan Risale-i Nur Külliyatı'na bakacak olursak aynı hakikatle karşı karşıya geliriz. Mesela 33. Söz'ün 21. Penceresi'nde şu ifadeler var: "Evet, Manzu-me-İ Şemsiye (Güneş Sistemi) denilen küre­mizle beraber 12 seyyare..." "Manzume-i Şemsiye'nin, yani Şems'in me'mumları ve meyveleri olan 12 seyyarenin acaibini ilm-i muhit-i İlahi'ye havale..." Yine Lem'alar'ın sonundaki Münacat bölümünde de şöyle di­yor: "12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yok­tur ki..."

 

 

 

Bediüzzaman, bu gerçeği neye göre tespit etmiş olabilir, dîye düşünecek olursak, biz onun eserlerinde pek çok ilmî keşif ve kera­metlerine şahidiz. Zaman zaman bazılarını ak­tarmaya çalıştık. Bu da öyledir. Ayrıca bunun kaynağı da yine Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü bir ayette Güneş, ay ve on bir gezegenle ilgili şöy­le bir temsil var:

 

 

 

"Bir vakit Yusuf, babasına (Yakup Peygamber), 'babacığım, ben rüyam­da on bir yıldızla Güneş ve Ay'ı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlardı.' dedi." (Yusuf Suresi, 4)

 

 

 

Yusuf Kıssası'nın sonunda şöyle buyuruluyor: "Vakta ki Yusuf'un yanına (ailesi) vardılar, (Yusuf) annesini ve babasını kucakladı, onlan yanına aldı ve 'Buyurun. Mı­sır'a inşaallah emniyet içinde girin' dedi. Anne-babasını taht üzerine çıkardı. Anne-babası ve on bir kardeşi, kendisi için secde ettiler (kendisine kavuştukları için şükür secdesine kapandılar). Yusuf dedi ki 'Ey babacığım! işte bu, önceden gördüğüm rüyanın tabiridir." (Yusuf Suresi, 99-100)

 

 

 

Rüyadaki Ay ve Güneş'in Yusuf Peygam­berin anne-babası olduklarını anlıyoruz. Bun­lar, bir asıldan bir topluluk, bir sistem mâna­sını hatıra getirmekte... Yusuf Aleyhisselam ile beraber 12 kardeş, 12 yıldız dernek oldu­ğuna göre Güneş sistemi'nde 12 gezegenin bulunduğuna kuvvetli bir işaret var, demek­tir...

 

 

 

Bakalım söylediklerinden, tahakkuk eden daha neler olacak. İnşallah ömrümüz varsa görürüz.


Okunma 2645 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 04 Şubat 2013 00:03